Mobilyanın DNA’sı: Ağaç, Mobilya İşleme Makineleri ve Yan Sanayisi
Mobilya sektörünün gizli kahramanı ve adeta DNA’sını oluşturan ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü Türk mobilya sektörünün sağlamlığını, yeni trendlerini ve teknolojilerini belirlemeye devam ediyor. geride bıraktığımız 15 yıllık bir periyotta sektörde yaşanan artış birçok yatırımcının da dikkatini çekmiş durumda. 2014 yılında Avrupa pazarından yüzde 4 pay alan ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü 190 milyon dolarlık üretime imza atmıştı. İç pazarda ise 300 milyon dolara dayanan satışları ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiği 83 milyon dolarlık makine ihracatı da son dönemlerde ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörünün yıldızını parlatıyor.  
 
 Türkiye,  ahşap sektöründeki el işçiliği başarısını tüm dünyaya ispat etmiş durumda. Anadolu’da başlayıp tüm Türkiye’yi kapsayan ahşap ülkemizin halen en geçerli mesleklerinden biridir. Yıllardır elde edilen tecrübe ve başarı şimdilerde teknolojiyle birleşti. Mobilya sektörünün makine ihtiyacını karşılayan itici güç konumundaki ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü bugün ithalatı, üretimi ve ticaretiyle sadece iç pazara değil dünyanın birçok ülkesine makine satar hale geldi.
Geçmişi Osmanlı’ya dayanan ahşap sektörü Türkiye’deki sanayileşme sürecine 1980’li yıllarda adım attı. 1980’lerin başına kadar sektöre masif mobilyaları işleyen sabit makineler ve el işçiliği hakim idi. Ancak zamanla mobilya üretiminde farklı hammadde ve malzemelerin kullanılması ağaç işlemeyle ilgili farklı makinelerin üretilmesine de neden oldu. Ağaç dallarının kullanılmasıyla oluşan levha yani sunta ve MDF’nin pazara sunulmasıyla birlikte mobilya sektöründe adeta bir “devrim” yaşandı. Çok geçmeden Avrupa ve Amerika’nın MDF ve suntaya olan ilgisi arttı. Bu artış da bu levhaları işleyen makineye olan ihtiyacı beraberinde getirdi. 
 
1980’li yıllarda MDF ve suntanın çıkmasıyla sektör yeniden şekillenmeye başladı.  1990’lar ithal ürünlerin yoğun şekilde ülkemize girdiği bir dönem olarak akıllarda kaldı. İthalat rüzgarından etkilenen üreticiler ise önce bu ürünlerden esinlenerek üretimlerini yeniden gözden geçirdiler ve hemen ardından bu tür ürünlerin imalatına başladılar. Bu malzemeleri işleyen makine ve yan sanayi sektörü de hızla bir gelişim sürecine girdi. 1990’lı yıllarda ahşap sektöründe oldukça hızlı ve yoğun geçti. 2000’li yıllarda ise artık başarı kaçınılmaz oldu. Sektöre yatırım yapan şirketler katma değeri yüksek ürünleri üretmeye başladı.
 
Gelinen nokta itibarıyla gelişen teknolojisi, artan üretimi ve ihracatıyla ağaç işleme makineleri ve yan sanayisi sektörünün Türk makine sektörüne olan katkısı her geçen yıl artıyor. 2014 yılında yaklaşık 190 milyon dolar üretimi ile Avrupa pazarından yüzde 4 pay alan sektördeki üretimin 2015 sonu itibarıyla 210 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Sektör 2023 hedeflerine yönelik ise çıtayı yüksek tutuyor. Bu hedefler doğrultusunda sektördeki üretimin 300 milyon dolara, ihracatın ise 150 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
 
Son 15 yıllık geçmişine baktığımızda çıkan rakamlar sektörün başarısını perçinliyor.  Ağaç işleme makineleri üretimi 2000 yılında 59 milyon dolar seviyesinde iken, 2009 yılında yaşanan krize rağmen 2014 yılı sonu itibarıyla yüzde 200 büyüdü ve 190 milyon dolar oldu. Sektör üretimini 2014 yılında ise bir önceki yıl olan 2013’e göre yüzde 4 oranında artırdı.
 
Yüzde 370 artış, 9 milyon dolar ihracat
Dış pazarda çok kısa bir süre içinde Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüşen  Ağaç, Mobilya İşleme Makineleri ve Yan Sanayi sektörü 2000 yılında toplam 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2014 yılı sonunda yüzde 760 oranında artış sağlayıp ihracatı 83 milyon dolara ulaştırdı.
 Sektörün ithalatı ise 2000 yılında 35 milyon dolar idi. Bu rakam 2013 yılı sonunda yüzde 370 oranında artarak 208 milyon dolara ulaştı. 2014 yılını 2013 yılına göre kıyasladığımızda ise rakamlar ithalatın yüzde 10 azaldığına işaret ediyor.

Mobilya sektörüne 2013’te 294 milyon dolarlık makine satıldı
 
2000 yılında 89 milyon dolar olan sektörün yurt içi satış rakamı, 2008 yılında 331 milyon dolara ulaşırken, 2009 krizinde 140 milyon dolara kadar geriledi. Satışlar 2011 yılında ise son 15 yılın en yüksek rakamı olan 467 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör 2014 yılı sonunu ise 293 milyon dolarlık yurt içi satış rakamıyla kapattı. Bu da sektörün 2000 yılından 2014 yılı sonuna kadar yurt içi satışlarını yüzde 230 oranında artırdığını ortaya koyuyor.
 Ağaç işleme makineleri sektörü, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (OAİB) Mobilya Sektörü Raporu’na göre 2013 yılında 19 milyar dolarlık üretim gerçekleştiren mobilya sektörüne, 294 milyon dolar değerinde makine satışı yaptı. Özetle ağaç işleme makineleri sektörü, yurt içine sattığı makinelerle mobilya üretimine doğrudan katkı sağladı.
 
 
 
 2000 yılında 80 bin dolar ile neredeyse yok denecek kadar az olan sektörün yan sanayi ihracatı, 2014 yılına baktığımızda 2,5 milyon dolar seviyesine ulaştı. İthalat rakamlarını incelediğimizde ise 2000 yılında 4,7 milyon dolar seviyesinden 2014 yılı sonu itibarıyla 29 milyon dolara ulaştığı görülüyor.
Türkiye’nin dünya ile ticareti her geçen yıl artıyor
Dünya geneline bakıldığında sektörün 2014 yılında toplam ihracatı 7.1 milyar dolar ulaşmış durumda.  İlk üçte yer alan Almanya 1.9 milyar dolar, İtalya 1.2 milyar dolar ve Çin ise 900 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Bu ülkeler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60’ına imza atıyor.
 Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye ise 2014 yılında 83 milyon dolar ile dünya genelinde 14. sırada, Avrupa ülkeleri arasında ise 7. sırada yer aldı ve toplam ihracatın yüzde 1’ini gerçekleştirdi. 2014 yılı sonunda Türkiye en çok İran, Irak, Rusya, Bulgaristan ve Libya’ya ihracat yaptı. Bu 5 ülkeye yapılan toplam ihracat 35 milyon dolar olurken, ihracatın yüzde 40’ı bu ülkelere yapıldı.
 Dünya genelindeki sektör ithalatına bakıldığında ise 2014 yılında 7.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İlk üçte yer alan ABD 940 milyon dolar, Rusya 690 milyon dolar ve Çin ise 440 milyon dolar ithalat ile toplam ithalatın yaklaşık yüzde 29’unu gerçekleştirdi.
 Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye de 2014 yılında 208 milyon dolar ile dünya genelinde 7. sırada, Avrupa ülkeleri arasında ise 4. sırada yer aldı ve toplam ithalatın yüzde 3’ünü gerçekleştirdi. 2014 yılı sonu itibarıyla ithalat rakamları incelendiğinde Türkiye en çok Almanya, İtalya, Çin, Avusturya ve İspanya’dan ithalat yaptı. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatımızın yüzde 90’ını oluştururken, 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 Sektör 10 bin çalışana istihdam sağlıyor
Ağaç işleme makineleri ve yan sanayisi sektörü, bünyesinde faaliyet gösteren 300 firma ile yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor. Sanayi Veritabanı’na göre bu istihdamın 500’ü mühendis, 700’ü teknisyen ve 1000’i alaylı olarak tabir ettiğimiz usta olarak görev alıyor.
 Bu sayılar dikkate alındığında sektör firmalarının ithal ürünlerle rekabet edebilecek teknolojik ürünler üretmesi için daha çok mühendis ve nitelikli eleman veya teknisyen istihdam etmesi gerektiği dikkat çekiyor. Mühendis ve teknisyen çalıştıran firmalar ağırlıklı olarak İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir’de konuşlanmış durumda. Yine iller bazında ele alındığında İstanbul’da 3.300, Bursa’da 1.600 kişi, Ankara’da 1.200 kişi ve İzmir’de ise 400 kişi istihdam edilmektedir.
Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu:
“HEDEFİMİZ, DOĞRU VE FARKLI PAZARLARI BULUŞTURMAK”
Reed Tüyap Fuar Merkezi’nde geçtiğimiz Ekim ayında 19. Kez düzenlenen İntermob Fuarı, yine farklı pazarlardan pek çok alıcıyı katılımcılarla buluşturdu. 2009 yılından bu yana MAKSDER’in de desteklediği İntermob ve eş zamanlı gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarları, bu yıl 30 ülkeden 61 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti. Toplam ziyaretçi sayısının yüzde 15 arttığı fuarları ve Reed Tüyap Fuarcılık’ın hedeflerini Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu MAKSDER Aktüel için anlattı.
6 yıl Coca – Cola’nın Kafkasya ve Orta Asya Bölgeleri’nin farklı ülkelerinde yönetici olarak çalıştıktan sonra, 9 yıl boyunca Pazar araştırma sektöründe, Synovate ve IPSOS firmalarında farklı ülkelerde görev alan Ali Muharremoğlu, portföyündeki Avrasya Ambalaj, Avrasya Kent, Food-Tech Avrasya, Avrasya Pencere – Kapı – Cam, Expomed, Ağaç işleme Makinesi ve Intermob fuarlarının uluslarlarası ölçeğe taşınması amacıyla kurulmuş Reed Tüyap Fuarcılık’ta 2012 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapıyor. Birbirinden farklı alanlarda çeşitli fuarlar düzenleyen Reed Tüyap ile ilgili olarak Muharremoğlu, “ Tüm çalışmalarımızda başlıca hedefimiz, doğru, nitelikli ve farklı pazarlardan alıcıları katılımcılarımızla buluşturmak. Gelecek fuarlar için hedeflerimizi belirlerken ilk adımımız, müşterilerimize iletişimi güçlendirerek ihtiyaçlarını daha iyi anlamak olacak” şeklinde konuştu. Ali Muharremoğlu ile bu yıl 19. Kez gerçekleştirilen Intermob Fuarı’nı ve Reed Tüyap Fuarcılık’ın hedeflerini konuştuk.

Intermob Fuarı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Geçtiğimiz Ekim ayında İntermob Fuarımızın 19’uncu yılını kutladık. Bildiğiniz gibi İntermob fuarı, yine köklü bir fuarımız olan Ağaç İşleme Makinesi ile birlikte Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Bu ikili fuar konseptinin amacı, mobilya üretiminde kullanılan makine, elektrikli mekanik el aletleri ve kesici takımlar, aksesuarlar, yarı –bitmiş ahşap ürünler, kimyasallar gibi tamamlatıcı ürünlerin tek çatı altında sergilenmesini sağlamak. Bu sayede iki fuarın da en önemli alıcı kitlesi olan mobilya üreticileri ile fuar katılımcılarını ortak bir platformda bir araya getirerek tüm taraflar için verimli bir fuar sunuyoruz. İntermob ve Ağaç İşleme Makinesi fuarlarının alanlarında dünyanın en önemli etkinlikleri arasında ilk 3’te yer almaları da bu stratejimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Tabii ki yıllardır katılım göstererek fuarlarımıza değer katan firmalarımızın ve işbirlikleri ile sektöre güç veren derneklerimizin de bu başarıda payları çok büyük. Mobilya Aksesuarlar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), 2009 yılından beri Intermob fuarımızı destekliyor. Fuarımızın tanıtımı ve verimliliği için işbirliğimizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürdüreceğiz.
 
Intermob 2016 oldukça büyük ilgi gördü ve başarı sağladı. Bu başarıyı, iç ve dış faktörleri de göz önünde bulundurarak açıklayabilir misiniz?

 Fuar ziyaretçilerinin niteliğini ve niceliğini artırmak için 43 ülkede hizmet veren Reed Exhibitions’ın uluslarası ağını ve 13 yurtiçi, 6 yurtdışı ofisi ile Tüyap’ın bölgesel gücünü tam kapasite ile kullanıyoruz. Konvansiyonel pazarlama araçlarının yanı sıra dijital pazarlama araçlarını da her geçen yıl daha efektif kullanarak fuar hedef kitlesine doğrudan ulaşıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde, Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fuarları bu yıl 30 ülkeden 861 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti. Fuarlarımızı 103 ülkeden 7.698’i uluslar arası, 63.883’ü yerli, toplam 71.581 sektör profesyoneli ziyaret etti. Bu yıl uluslar arası ziyaretçi sayısının yüzde 12, toplam ziyaretçi sayısını yüzde 15 artırmayı başardık. Ziyaretçilerin yüzde 63’ünü üreticiler, yüzde 9’unu ithalatçılar, yüzde 8’ini toptancılar ve yüzde 7’sini distribütörler oluşturdu. En çok ziyaretçi çektiğimiz ülkeler sırasıyla, İran, Bulgaristan, Makedonya, Tunus, Gürcistan, Kosova, Azerbaycan, Lübnan, Sırbistan ve Mısır oldu. Alım heyeti programımız kapsamında yurtdışından nitelikli alıcıları yine fuarlarımızda Reed Tüyap misafiri olarak ağırladık. 28 ülkeden önemli firmaların 735 yetkilisini bulup fuarımıza getirerek katılımcılarımızla ikili görüşmeler yapmalarını sağladık.  Tüm bu çabaların neticesinde fuar katılımcıları ve ziyaretçilerden çok mutlu dönüşler aldık.

Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek fuarlarda ne gibi yenilikleri karşımıza çıkacak?

Tüm çalışmalarımızda başlıca hedefimiz doğru, nitelikli ve farklı pazarlardan alıcıları katılımcılarımızla buluşturmak. Gelecek fuarlar için hedeflerimizi belirlerken ilk adımımız, müşterilerimizle iletişimi güçlendirerek ihtiyaçlarını daya iyi anlamak olacak. Katılımcılarımızın yeni pazarlara ulaşabilmeleri için farklı coğrafyalarda pazarlama faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Son üç yıldır Afrika pazarına yönelik çalışmalarımızı arttırdık ve sonucunda Fas, Cezayir, Mısır ve Tunus’ta yoğun ziyaretçi çektik. Yeni hedeflerimiz arasında Sahra altı Afrika ülkeleri var. Artan nüfusları ve değişen yaşam koşulları ile önemli bir pazar haline gelen Afrika ülkeleri, firmalarımız için iş imkânları sunacak. Gelecek fuarlarda fark yaratacak bir diğer yeniliğimiz de My Tüyap platformu. My Tüyap ile Avrasya’nın ticari ilişkilerini ve trafiğini, Tüyap tecrübesi, güvenilirliği ve doğru kişileri bir araya getirebilme kabiliyeti ile dijital ortama taşıyoruz. Bu sayede katılımcılarımızı ve ziyaretçilerimizi hedeflerine en efektif şekilde ulaştıracağız. My Tüyap ayrıca şu an kullanımda olan ve geliştirmeyi sürdürdüğümüz bir mobil uygulamayı da içeriyor. Dünyada bir ilk olan iç alan içeriyor. Dünyada bir ilk olan iç alan navigasyon sistemi ile fuar ziyaretçileri aradıklarımı katılımcıları çok daha rahat bulacaklar.

MAKSDER ile olan işbirliğinizin fuara etkileri hakkında neler söylersiniz?

Fuar kapanışından bir sonraki fuara kadar MAKSDER ile düzenli toplantılarımız oluyor. Hedef kitleyi tanıma ve belirleme, doğru tanıtım kanallarını tespit etme ve genel olarak sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırma noktasında MAKSDER yönetiminin yönlendirmeleri çok değerli. MAKSDER’in fuarımızı desteklemesi, üyelerinin fuarda yer almaları da başlı başına fuara değer katıyor, yurtiçi ve yurtdışında fuarın itibarını güçlendiriyor.
Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarlarımıza destek veren tüm katılımcılarımıza, işbirlikleri ve fuarımıza değer katan MAKSDER ve AİMSAD derneklerine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gelecek fuarlarda bu beraberliği koruyarak fuarlarımızın daha da güçlenmesi, dolayısıyla firmalarımıza ve ülke ekonomisine daha büyük katkı yapmasını sağlamak için hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
 
Son olarak, düzenlediğiniz fuarlar, ülkemiz iş dünyasının önemli noktalara taşıyor ve dünyadaki yerini sağlamlaştırıyor. Bu katkının arttırılması konusunda ne gibi çalışmalarınız var?

İlk olarak fuar sonuçlarının derinlemesine değerlendirilmesi ile çalışmalarımıza başlıyoruz. Büyümeye, gelişime açık noktaları tespit edip hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Büyümeye, gelişime açık noktaları tespit edip hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. 43 ülkeden faaliyet yürüten Reed Exhibitions ağını kullanarak yurtdışındaki pazarlama çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz.
Ülkemiz iş dünyasına katkımızı arttırmak için Reed Tüyap olarak Targeted Attendee Program (TAP) üzerine daha çok yoğunlaşacağız. Hedefli ziyareti programının işleyişi özetle şöyle: Katılımcılarımızın fuarda görmek istedikleri firmaları belirliyoruz ve onların bir sonraki fuarı ziyaret edil iş bağlantıları kurmalarını sağlıyoruz. Bu sayede alım gücü yüksek ziyaretçileri fuarda ağırlayıp katılımcılarımızın yatırım getirilerini yükseltmeyi hedefliyoruz. 
Panel Mobilya Makineleri Nedir?
Her geçen gün büyüme trendini sürdüren, mobilyada daha kısa sürede daha az insan gücü üretim yapan panel mobilya sektörü, geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 6 milyar TL’lik üretim rakamına ulaştı.
 
Teknolojinin hızlı artışından olumlu yönde etkilenen panel mobilyalar, tüketicilere gün geçtikçe daha modüler ürünler vermeye devam ediyor. 2000 yılından bu yana gözle görülür bir büyüme sergileyen panel mobilya makineleri sektörü, hem üretim adetinde hem de ihracat ve ithalatındaki toplam pazar büyüklüğünde artış grafiği çiziyor.
Yeni üretim tesisleri, teknoloji, insan gücü faktörleri Türkiye’de mobilya sektöründe birleşmeye devam ediyor. Ülkemiz mobilya sektöründe içinde bulunduğu coğrafyanın da en büyük üreticisi konumuna geldi.  Genç nüfus, evlenme hızı, kentsel dönüşüm gibi iç dinamiklerin, moda kavramının ön plana çıkmasıyla birlikte yoğun talebe dönüştüğü mobilya sektöründe seri üretim anlayışı, panel mobilyaya olan ilgiyi ise her geçen yıl artırıyor. 2012 yılı sonunda 3,9 milyar TL olan panel mobilya üretimi 2014’te yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaşırken, bu artış makine tedarik eden ağaç işleme makineleri sektöründe de pazarı hareketlendiriyor. Panel mobilya makineleri 2014 yılında 36 bin 57 adetle 75 milyon dolarlık üretime imza atarken, 57 milyon dolarlık ihracat, 83 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirdi.
 
 
Türkiye’de 3 ana hizmet sektöre hizmet ediyor. Yüzde 28 ile kağıt ve reçine, yüzde 16 ile inşaat, yüzde 2 ile de mobilya sektörü doğal ağaç kullanımından pay alıyor. Dünya çapında faaliyet gösteren sektörlerden biri olan mobilya sektörü,  yıllık 9 milyon metreküp iç piyasadan, 6 milyon m3 ’ü ithal edilen 15 milyon m3 endüstriyel oduna ihtiyaç duyuyor. 2011 yılında sadece panel mobilya üretiminde kullanılan odun miktarı ise 11 milyon metreküp. Sektör temsilcileri de 2023 yılı hedefleri doğrultusunda odun üretiminin en az 20 milyon metreküpe çıkarılmasını istiyor.
Her geçen gün değişen trendler mobilyanın modasını etkileyen, inovasyona iten güçler arasında yer alıyor. Değişen toplum yapısına paralel olarak ihtiyaçların artması ile seri üretim yapan işletmelerin ve fabrikaların çoğalması da bunun tabi bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişimlere göre 2008 yılında 1.5 milyar TL, 2009 yılında 1.6 milyar TL, 2010 yılında 2 milyar TL üretim yapan panel mobilya sektörü, 2011 yılında ciddi bir artışla 3 milyar TL’lik üretime imza attı. Bu rakamı 2012 yılı sonunda 3.9 milyar TL’ye çıkaran panel mobilya sektörünün resmi olarak açıklanmasa da geçen yıl 6 milyar TL’lik üretim gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
Ağaç işleme makineleri, 2014 yılında 83 milyon dolar ihracat, 186 milyon dolar ithalat rakamlarını geride bıraktı.. Panel makineleri toplamda 57 milyon dolar ihracat, 83 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. Diğer taraftan birim bazında rakamlara baktığımızda ise 2014 yılında 50 bin 460 adet ağaç işleme makinesinin 36 bin 57 adedinin panel mobilya makineleri olduğu gözlemlenmektedir. İthalatta ise toplam 65 bin 505 ağaç işleme makinesinin 58 bin 698 adedini panel mobilya makineleri oluşturuyor. Panel mobilya makinelerinde ithalatın öne çıktığını görebiliyoruz. 2010 yılında 38 bin 673 adet makine ihraç eden panel mobilya makineleri üreticileri, 2011 yılında 62 bin 856 adetle son 5 yılın en fazla ihracatına imza attı. Panel mobilya makineleri üreticileri 2014 yılında da 36 bin 57 adet makine ihraç etti. 2010 yılında 27 bin 784 adet makine ithal eden panel mobilya sektörü 2013 yılında son 5 yılın en üst seviyesine çıkarak 61 bin 531 adet makineyi yurtdışından satın aldı. 2014 yılında sektörün yaptığı ithal makine adeti ise 58 bin 698 oldu.
 
Panel mobilyada son yıllarda ithalat rakamları dikkat çekiyor. İthalatta ise rakamlar ihracata göre son yıllarda daha yüksek. Ebatlama makineleri, panel mobilya makinelerinin toplam ihracatının yaklaşık olarak yüzde 44’ünü oluşturuyor. Buna göre 2014 yılında ebatlama makinelerinin ihracatı 25,5 milyon dolar, ithalatı ise 24,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine 2014 rakamlarına göre 14 bin 364 adet ihracat, 57 bin 117 adet ise ithalat yapıldı.
 
2018’de 364 adet delik delme makinesi ihraç ettik

2014 yılında delik delme makinelerinin ihracatı 2,2 milyon dolar, ithalatı ise 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör bu makinelerden yine 2014 rakamlarına göre 364 adet ihracat, 82 adet ise ithalat yaptı.
Panel mobilya makinelerinin toplam ihracatının yaklaşık olarak yüzde 37’sini de işleme merkezi oluşturuyor. Buna göre 2014 yılında işleme merkezinin ihracatı 21,5 milyon dolar, ithalatı ise 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  
Türk makineleriyle üretilen sandalyelere dünyanın her kıtasından talep var
Türk sandalye sektörü son 5 yılda adını dünyaya duyurmaya başladı. Bu başarıda ağaç işleme makinelerinin rolü yadsınamayacak kadar fazla. Bugün İtalya standartlarından üretim yapan Türk sandalye sektörü, dünyanın birçok ülkesine ihracat yapar seviyeye ulaştı.

Mobilya sektörüne paralel olarak sandalye ve masa üretiminde de her geçen yıl yeni trendler, moda ve dizaynlar değişiyor. Bugün piyasada binlerce model olmasına karşın her geçen gün bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçen dönemlerde daha uzun ve üretimi meşakkatli olan ürünler artık teknolojinin de gelişmesiyle birlikte daha ekonomik olarak endüstriyel hale geliyor. Sektör temsilcileri de artan rekabeti de göz önünde bulundurarak ürün çeşitliliğini artırıcı yatırımlar yapıyorlar. Sektördeki masa ve sandalye üreticilerinin de model zenginliği, AR-GE çalışması ve kalite standartlarını artırmasını zorunlu kılıyor.
Üretim yapan sandalye sektörü temsilcileri bugün  Güney Afrika, Japonya, Kanada, Arjantin gibi dünyanın farklı kıtalarındaki farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.
 
2015 yılında 430 milyon dolarlık ihracat yapan üreticilerin ürünleri arasında 67 milyon 515 bin dolarla sandalye dahil oturmaya mahsus diğer mobilyalar yer alıyor.

Mobilya sektörünün vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan sandalye bugün otelden eve, iş yerinden AVM’lere kadar birçok yer ve mekanda yerini alıyor. Birbirinden şık ve lüks yeme içme mekanların açılması da yine sandalye trendlerinin yeniden belirlenmesine sebep oluyor. Bu da firmaların üretici kimliğiyle farklı ihtiyaçlara dönük çalışmalar yapmasında itici güç oluyor. Son dönemlerde tüketiciler farklı ağaç türlerini tercih ediyorlar. Eskiden pazarda kayının hakimiyeti, yerini ceviz, meşe, Afrika ülkelerinde yetişen farklı ağaç çeşitleri gibi daha dokulu, doğal görünümlü ağaçlara bıraktı.
 
 Sandalyelerdeki değişim mobilya ürünleri ile adeta yarış halinde. Mobilya endüstrisinin trendleri hem toplum hem kişisel alanda kültürel değişimleri de yansıtıyor. Artık mobilya tasarımları kişilere tarzını, mesleğin kalitesini, mekanın farklılığını sıfatlarını katıyor. Son dönemlerde sandalye ile mobilya sektörü benzer malzemelerden üretilir hale geldi. Hatta evinin ya da mekanda kullanılan ağaç cinsinden artık sandalyeler de üretiliyor. Tüketiciler ise minimal tasarımdan yana. Daha çok renk çeşitliliği ve daha sade tasarımlar ön plana çıkıyor. Bunlarla beraber mobilyada konfor yine tüketicilerin ilk kriterleri arasında yer alıyor. Türk mobilya sektörünün her geçen gün büyümesi sandalye sektörünün de büyümesinin önünü açıyor.

Sandalye ihracatı ithalatı solladı!

Mobilya ve sandalyenin başkenti Türkiye’de İnegöl’dür. Bu bölgede 100’ü aşkın firma faaliyet gösteriyor. İzmir, Hatay ve Ankara’da da önemli sandalye üreticileri bulunuyor. Türk halkının girişimciliğiyle özellikle son 5 yılda sektör haline gelen sandalyede, bugün İtalya standartlarına yakın üretim yapılıyor. Güney Afrika, Japonya, Kanada, Arjantin gibi dünyanın farklı kıtalarındaki farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’nin sandalye dış ticaret rakamlarına baktığımızda 2014 ve 2015 yıllarında ihracatın ithalattan çok daha yüksek olduğu, hatta yarı yarıya bir fark oluştuğu ön plana çıkıyor. İhracat 82 milyon 568 dolar iken ithalatın 39 milyon 525 bin dolar olduğu kayıtlar arasında. 2014 yılında, yüksekliği ayarlanabilen koltuk ve sandalyelerin ihracatının 12 milyon doları aştığı, ithalatının ise 4 milyon dolara yaklaştığını görüyoruz. Yine 2014 yılında sandalye dahil oturmaya mahsus diğer mobilyaların ihracatı 70 milyon 568 bin dolar, ithalatı 35 milyon 740 bin dolar oldu.
 
2015 yılında ise sektörün toplam ihracatı 77 milyon 430 bin dolar, ithalatı ise 31 milyon 761 bin dolar olarak gerçekleşti. Sandalye gurubunda ise 2015 yılında 67 milyon 515 bin dolarlık ihracat, 28 milyon 381 bin dolarlık ithalat yaptı.
 
 Makine ve sandalye üreticileri bir araya gelmek istiyor
 
Sandalye sektörünün en büyük sorunlarından biri de büyüme politikası. Rakamlar büyük olmasına karşın sektör temsilcileri sektörde imalatçılar ile tasarımcı ve üniversitelerin birbirine bağlantılı olamadığına dikkat çekiyorlar. Sandalye üreticileri sektörün kendini geliştirmesi için bu tarz işbirliklerine ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Birlikte hareket edebilmek için bir çatı örgütün kurulması en ivedi atılacak adımlar arasında… Diğer taraftan istihdamın önemine burgu yapan temsilciler, sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin giderek şirketleşmesi sonucu kalifiye elemanlara ihtiyacın olduğunun altını çiziyor. Mesleki eğişim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi, mobilya tasarım ve iç mekan tasarım gibi ara teknik elemanların yetiştirilmesi yine sektörü olumlu yönde etkileyen adımlar arasında gösteriliyor.
Sandalye üretim, tüketim ve ihracatın artması, ağaç işleme makinelerine olan talebi de doğru oranda etkiliyor, tetikliyor. Bundan 10 yıl önceye kadar sandalye üretiminde ağaç işleme makineleri yok denecek kadar azken, şimdi sektörde birçok ihtiyaç iç pazardaki makine üreticilerinden karşılanabiliyor. Türkiye sandalye üretiminde dünyayla yarışır seviyeye geldi. CNC ve mekanik dahil yerli makinelerdeki teknoloji ile beraber bugün Avrupa’da üretilen bir makinenin daha iyisini ülkemizden de temin edilebiliniyor.
 
Ahşap sandalyede makine kullanımı artıyor
 
Şık bir ahşap sandalye için çok boyutlu CNC makineleri kullanılıyor. Bu makineler ahşabı dilediğiniz gibi işlemeye olanak sağlıyor. Bu sayede hem ergonomik hem de stabil ve sağlam kaliteli ve uygun bir işçilik ortaya çıkıyor. Bilgisayar destekli koordinat sistemleri sayesinde istenilen herhangi bir noktaya arzu edilen işlem kolay ve hızlı yapılabiliyor.
 
 Tomruk bir sandalyeden ahşap sandalyeye dönüşümü için birçok işlemin yapılması gerekiyor. Şerit testere makinelerinden tomruk halinden belirli bir karkas ölçülere küçültülerek işlenmesi gerekiyor. Ardından kalınlık makinesinden geçiyor. Daha sonrasında ise Ahşap sandalyenin şekline ve ölçüsüne göre daire testere, makinede belirli zıvana ve kanalları açıyor.
 
Makine ithalatı 300 milyon doları aştı
 
Sandalye üretiminde kullanılan makinelerin ithalat ve ihracat rakamlarına baktığımızda ithalatın daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu alandaki makinelerin 2014 yılı sonunda toplam ithalatı 275 milyon dolar, ihracatı ise 75 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2015 yılında ihracat gerileyerek 63,5 milyon dolara düştü. 2015 yılında ithalat ise artış göstererek 308 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer rakamlara baktığımızda ise boya ve cila hatları makinelerinden 2015 yılında 34 milyon 829 bin dolar ihracat, 145 milyon dolara yakın ithalat gerçekleştiren ağaç işleme makineleri sektörü, geçen yıl ağaç işleme preslerinde ise 130 milyon dolara yakın ithalat yaptı. Sandalye üretimi için ihtiyaç duyulan cihaz ve makinelerin neredeyse büyük bir kısmını ithal eden sektör, zımpara makinesi, delik açma veya zıvanalama makineleri, ağaç işleme presleri ile ilgili ihtiyaçlarını yurtdışından karşıladı. Sektör en çok şerit testere makinesi, daire testere makinesi, planya makinesi ve freze makinesini ithal etti.
 
2015 yılı sonunda boya ve cila hatları sektör genelinde olduğu gibi gerileme kaydetti ve ihracatı 35 milyon dolar, İthalatı ise 144 milyon dolar olarak gerçekleşti. Boya ve cila hatlarında 2014 yılı sonunda ihracat 40 milyon dolar, ithalat ise 193 milyon dolar oldu.
AHŞAP SANDALYE İMALATININ AŞAMALARI
Ahşap sandalye imalatı iskelet, boya, cila, döşeme gibi farklı bölümlerden geçerek yapılır.
İskelet: Ahşap sandalyelerin üretiminde ilk aşama iskelettir. Ağacın kesilmesi, kalıplara uygun çizimlerin yapılarak sandalye iskeletini oluşturan parçaların ortaya çıkması, sandalyenin iskelet haline gelmesi ve ince ayarlamaların yapılarak boyaya hazırlanması ‘iskelethane’ de yapılır. Ağaç lata olarak tabir edilen kesilmiş altılık veya sekizlik parçalar halinde iskelethaneye getirilir. Sandalyenin ayak, etek, yan kayıt gibi parçalarının kalıpları ağacın üzerine konarak çizilir. Çizimden sonra hızar da kesim yapılır. Önce lata ufak parçalara dönüşür. Sonra sandalye iskelet parçaları ortaya çıkar. Planya kullanılarak zeminlerdeki eğrilikler düzeltilir. Çeşitli el aletleri ve makinelerle zımpara, delik açma, dörtleme işlemleri yapılır. Sandalye iskeleti ortaya çıktığında ince ayarlarla son şekli verilir.
Boya: Ahşap sandalyeler, iskeleti tamamlandıktan sonra boyahaneye alınır. Ahşap sandalyelerin boyanmadan önceki haline ‘ham’ denir. ‘Ham sandalye’ tabiri, hem iskeletçiler hem de boyacılar tarafından sıklıkla kullanılır. Ham sandalyeye zemin rengini vermek için pinoteks çekilir. Fıçılara batırılarak sandalyeler zemin rengini alır. Daha sonra kurumaya bırakılır. Dolgu adı verilen vernik atılır. Dolgu zımparası yapılır, macun çekilir, macun zımparası ve patinadan sonra renk atılır. Renkten sonra sünger zımpara ile pürüz kırma işlemi yapılır. En son kat verniği (cila) atılarak kurumaya bırakılır.
Döşeme: Ahşap sandalye döşemesi imalatın son aşamasıdır. Tabana çakılan sünger, süngerin üzerine deri ya da kumaş döşenir. Tela beziyle son şekli verilir.
Ağaç işleme makine sektörü ihracatını yüzde 20 arttırdı, Rusya ve ABD’nin en çok ihracat yapılan ülkeler arasına girmeyi başardı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı dış ticaret raporunu yayınladı. Raporda Ağaç İşleme Makine sektörünün ihracatının arttığı gözlemlendi. Yine aynı rapora göre, 2014 yılında 81 milyon dolar, 2015 yılında da 64 milyon dolar olarak gerçekleşti, 2016 yılı sonunda 70 milyon dolarlık ihracata imza atan Ağaç İşleme Makine sektörünün, 2017 yılı sonunda ise yüzde 20 artış göstererek 84 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ağaç İşleme Makine sektörü 2017 yılı sonunda 84 milyon dolar seviyesinde ihracat rakamına ulaşmış oldu.
 
2016 yılında ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında Cezayir ilk sırada yer alıyor. Cezayir’i sırasıyla İran, Irak, Bulgaristan, Özbekistan, Romanya, Ukrayna, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan takip ediyor. Bir yıl sonra yani 2017 yılında ise Türk üreticilerinin çalışmaları sonucu Cezayir, İran, Irak, Bulgaristan, Özbekistan, Romanya, Ukrayna, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan oldu. Bu 10 ülkeye toplamda 29 milyon dolar ihracat yapmış olduk.
 
2017 yılında 10 ülkeye 31 milyon dolarlık ihracat yapılmış oldu. Özellikle Rusya ve ABD’nin 2017 yılında ilk defa ilk 10 ülke arasında yer alması sektörde büyük bir sürpriz olarak karşılandı. İthalat yapan ülkeler olarak öne çıkan Rusya ve ABD’nin, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasına girmesi son derece gurur verici. Artık Türkiye’nin de bu ülkelerdeki pazarlarda “ ben de varım” demesi için ihracat rakamları büyük önem arz ediyor.
 
Ağaç İşleme Makine sektöründe ithalat tarafında oldukça ilginç veriler var. Buna göre Sektörümüzün 2016 yılı sonunda 74 milyon dolar olan ithalatı, yüzde 10 azalarak 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılında en çok ithalat yapılan ülkeler Almanya, İtalya ve Çin oldu. Bu 3 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 80’i yani 61,5 milyon dolar oldu. 2017 yılında ise yine bu 3 ülke en çok ithalat yapılan ülke konumunda bulunuyor. 2017 yılı ithalatının yüzde 84’ü bu ülkelerden gerçekleşti ve toplam değeri 61,5 milyon doları buldu.
Bu veriler doğrultusunda Türkiye Ağaç İşleme Makine sektöründe makro ölçüde bakıldığında ‘ihracatının ithalatını aştığı sektör’ olarak dikkat çekiyor. Sektörün üretiminin ise 2017 rakamlarına göre 210 milyon dolar olduğunu tahmin edilen yurtiçi satış miktarının 195 milyon dolar, yurtiçi ve yurtdışı satış miktarının ise 280 milyon dolar olmuştur.
 
Maksder’in“Birliktelik Kokteyli”nde Birlik ve Beraberliğe Vurgu Yapıldı
Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), İntermob Fuarı kapsamında düzenlediği  “ “Birliktelik Kokteyli”nde sektör profesyonellerini bir araya getirdi. MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar’ın yaptığı konuşmayla başlayan kokteylde Türkiye’nin son dönemlerde içinde bulunduğu olumsuz durumlar nedeniyle birlik ve beraberliğin önemi üzerinde duruldu.

MAKSDER’in İntermob Fuarı kapsamında düzenlediği “ Birliktelik Kokteyli”, 24 Ekim 2016 tarihinde, Tüyap Palas Otel’de gerçekleşti. Kokteyle, mobilya sektöründeki kuruluş ve dernek başkanlarıyla sektör temsilcilerinin yanı sıra dernek üyeleri ve misafirler katıldı. MAKSDER’in tanıtım vdeosuyla başlayan gecede MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz ve Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal konuşma yaparak önem verilmesi gereken hususlara dikkat çekti.
“Ülkemiz hak ettiği yerde değil”
Birliktelik Kokteyli’nin açılış konuşmasını yapan MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar, öncelikle Türkiye’de son dönemdeki olumsuz tablo dolayısıyla fuara katılımın az olacağı yönündeki beklentileri tersine çevirdikleri için fuara katılan herkese teşekkürlerini sundu. “ iyi ki birlikteyiz. Birlikte olmadan bir şeyler yapamayacağımızın anlayışı içerisindeyiz. MAKSDER adına, sektörümüzün adına son derece mutluyum. Gelecek için de umutluyum. Bir kez daha teşekkür ediyorum” diyen Çınar konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Türkiye sıkıntılı günlerden geçiyor. Dünya, ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşıyor. Ama ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu, yaşadığı sıkıntılar karşısındaki direncinden ötürü bir kez daha anlıyoruz. Başka bir ülke, üst üste bu kadar sıkıntıyı yaşamış olsaydı, ayakta duramazdı. Her şeye rağmen ayakta durmayı başaran bir toplumuz.”
İntermob Fuarı’na rekor sayıda ziyaretçi geldiğine de değinen Çınar, “Fuarımızı ilk iki gün için 45 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerimizin yaklaşık 6 bini yabancı misafirdi. Buradan da anlıyoruz ki Türkiye, ne olursa olsun dünyanın önemli aktörlerinden birisi. Ancak ülkemizin gerek ekonomik anlamda gerek gücü adına hak ettiği yerde değil” diyerek özellikle 2023 hedeflerini önemsediğinin altını çizdi. Öte yandan Çınar, sektör oyuncuları olarak aynı gemide olduklarının unutulmaması gerektiğini de burguladı. Tekin Çınar, “ Bizler üreticiyiz, siyasetçi değil. Ayrıma gerek duymadan gücümüzü ortaya koymalıyız. Bir tane Türkiye var. Ve Türkiye’nin vatandaşları olarak bunun bilincinde olmalıyız.” Şeklinde konuştu.
 
“Hem öğrenmeli hem öğretmeliyiz”
Tekin Çınar, konuşmasının devamında MAKSDER’in bu yıl 7. Kez düzenlediğini Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması’yla ilgili olarak ise şuna dikkat çekti: “MAKSDER olarak 7 yıldan bu yana tasarım yarışması düzenliyoruz. Ancak son iki yıldır, özellikle üniversitelerden katılım çok az. Değerli sektör temsilcileri, bizim hem öğrenmemiz hem de öğretmemiz gerekiyor. Ancak tahsilli ve ufku açık olan gençlerle ileriye doğru gidebiliriz. Türkiye, üretmekten başka şansı olmayan bir ülke. Enerjisi bu kadar yüksek olan bir ülkenin dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olması kabul edilebilir bir durum değil. İlk 5’te olmamız gerekir. Bugün kendimizle gurur duyalım ve bulunduğumuz yerle de yetinmeyelim.
 
“Avrupa’nın ikinci büyük fuarı”
Birliktelik Kokteyli’nde Tekin Çınar’ın konuşmasından sonra kürsüye İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz çıkarak, birlik olarak MAKSDER’in yanında olmaya devam edeceklerini, hep birlikte 2023 hedeflerine doğru koşacaklarını belirtti.
Son olarak TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal da kısa bir konuşma yaparak İntermob Fuarı’nın Avrupa Birliği içinde ikinci büyük fuar olduğunu ve sektör olarak bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Ünal: “Bugün Avrupa Birliği içinde ikinci büyük fuar olmaktan söz ediyoruz, bu çok ciddi bir durum. Çin’i kattığımız zaman, Almanya, Türkiye ve Çin olarak ilk üçü oluşturuyoruz. Hep birlikte doğru işler yapabildiğimizin güzel bir göstergesidir bu durum” diye konuştu.
Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu:
“HEDEFİMİZ, DOĞRU VE FARKLI PAZARLARI BULUŞTURMAK”
Reed Tüyap Fuar Merkezi’nde geçtiğimiz Ekim ayında 19. Kez düzenlenen İntermob Fuarı, yine farklı pazarlardan pek çok alıcıyı katılımcılarla buluşturdu. 2009 yılından bu yana MAKSDER’in de desteklediği İntermob ve eş zamanlı gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarları, bu yıl 30 ülkeden 61 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti. Toplam ziyaretçi sayısının yüzde 15 arttığı fuarları ve Reed Tüyap Fuarcılık’ın hedeflerini Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu MAKSDER Aktüel için anlattı.
6 yıl Coca – Cola’nın Kafkasya ve Orta Asya Bölgeleri’nin farklı ülkelerinde yönetici olarak çalıştıktan sonra, 9 yıl boyunca Pazar araştırma sektöründe, Synovate ve IPSOS firmalarında farklı ülkelerde görev alan Ali Muharremoğlu, portföyündeki Avrasya Ambalaj, Avrasya Kent, Food-Tech Avrasya, Avrasya Pencere – Kapı – Cam, Expomed, Ağaç işleme Makinesi ve Intermob fuarlarının uluslarlarası ölçeğe taşınması amacıyla kurulmuş Reed Tüyap Fuarcılık’ta 2012 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapıyor. Birbirinden farklı alanlarda çeşitli fuarlar düzenleyen Reed Tüyap ile ilgili olarak Muharremoğlu, “ Tüm çalışmalarımızda başlıca hedefimiz, doğru, nitelikli ve farklı pazarlardan alıcıları katılımcılarımızla buluşturmak. Gelecek fuarlar için hedeflerimizi belirlerken ilk adımımız, müşterilerimize iletişimi güçlendirerek ihtiyaçlarını daha iyi anlamak olacak” şeklinde konuştu. Ali Muharremoğlu ile bu yıl 19. Kez gerçekleştirilen Intermob Fuarı’nı ve Reed Tüyap Fuarcılık’ın hedeflerini konuştuk.
Intermob Fuarı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Geçtiğimiz Ekim ayında İntermob Fuarımızın 19’uncu yılını kutladık. Bildiğiniz gibi İntermob fuarı, yine köklü bir fuarımız olan Ağaç İşleme Makinesi ile birlikte Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Bu ikili fuar konseptinin amacı, mobilya üretiminde kullanılan makine, elektrikli mekanik el aletleri ve kesici takımlar, aksesuarlar, yarı –bitmiş ahşap ürünler, kimyasallar gibi tamamlatıcı ürünlerin tek çatı altında sergilenmesini sağlamak. Bu sayede iki fuarın da en önemli alıcı kitlesi olan mobilya üreticileri ile fuar katılımcılarını ortak bir platformda bir araya getirerek tüm taraflar için verimli bir fuar sunuyoruz. İntermob ve Ağaç İşleme Makinesi fuarlarının alanlarında dünyanın en önemli etkinlikleri arasında ilk 3’te yer almaları da bu stratejimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Tabii ki yıllardır katılım göstererek fuarlarımıza değer katan firmalarımızın ve işbirlikleri ile sektöre güç veren derneklerimizin de bu başarıda payları çok büyük. Mobilya Aksesuarlar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), 2009 yılından beri Intermob fuarımızı destekliyor. Fuarımızın tanıtımı ve verimliliği için işbirliğimizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürdüreceğiz.
 
Intermob 2016 oldukça büyük ilgi gördü ve başarı sağladı. Bu başarıyı, iç ve dış faktörleri de göz önünde bulundurarak açıklayabilir misiniz?
 Fuar ziyaretçilerinin niteliğini ve niceliğini artırmak için 43 ülkede hizmet veren Reed Exhibitions’ın uluslarası ağını ve 13 yurtiçi, 6 yurtdışı ofisi ile Tüyap’ın bölgesel gücünü tam kapasite ile kullanıyoruz. Konvansiyonel pazarlama araçlarının yanı sıra dijital pazarlama araçlarını da her geçen yıl daha efektif kullanarak fuar hedef kitlesine doğrudan ulaşıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde, Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fuarları bu yıl 30 ülkeden 861 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti. Fuarlarımızı 103 ülkeden 7.698’i uluslar arası, 63.883’ü yerli, toplam 71.581 sektör profesyoneli ziyaret etti. Bu yıl uluslar arası ziyaretçi sayısının yüzde 12, toplam ziyaretçi sayısını yüzde 15 artırmayı başardık. Ziyaretçilerin yüzde 63’ünü üreticiler, yüzde 9’unu ithalatçılar, yüzde 8’ini toptancılar ve yüzde 7’sini distribütörler oluşturdu. En çok ziyaretçi çektiğimiz ülkeler sırasıyla, İran, Bulgaristan, Makedonya, Tunus, Gürcistan, Kosova, Azerbaycan, Lübnan, Sırbistan ve Mısır oldu. Alım heyeti programımız kapsamında yurtdışından nitelikli alıcıları yine fuarlarımızda Reed Tüyap misafiri olarak ağırladık. 28 ülkeden önemli firmaların 735 yetkilisini bulup fuarımıza getirerek katılımcılarımızla ikili görüşmeler yapmalarını sağladık.  Tüm bu çabaların neticesinde fuar katılımcıları ve ziyaretçilerden çok mutlu dönüşler aldık.
Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek fuarlarda ne gibi yenilikleri karşımıza çıkacak?
Tüm çalışmalarımızda başlıca hedefimiz doğru, nitelikli ve farklı pazarlardan alıcıları katılımcılarımızla buluşturmak. Gelecek fuarlar için hedeflerimizi belirlerken ilk adımımız, müşterilerimizle iletişimi güçlendirerek ihtiyaçlarını daya iyi anlamak olacak. Katılımcılarımızın yeni pazarlara ulaşabilmeleri için farklı coğrafyalarda pazarlama faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Son üç yıldır Afrika pazarına yönelik çalışmalarımızı arttırdık ve sonucunda Fas, Cezayir, Mısır ve Tunus’ta yoğun ziyaretçi çektik. Yeni hedeflerimiz arasında Sahra altı Afrika ülkeleri var. Artan nüfusları ve değişen yaşam koşulları ile önemli bir pazar haline gelen Afrika ülkeleri, firmalarımız için iş imkânları sunacak. Gelecek fuarlarda fark yaratacak bir diğer yeniliğimiz de My Tüyap platformu. My Tüyap ile Avrasya’nın ticari ilişkilerini ve trafiğini, Tüyap tecrübesi, güvenilirliği ve doğru kişileri bir araya getirebilme kabiliyeti ile dijital ortama taşıyoruz. Bu sayede katılımcılarımızı ve ziyaretçilerimizi hedeflerine en efektif şekilde ulaştıracağız. My Tüyap ayrıca şu an kullanımda olan ve geliştirmeyi sürdürdüğümüz bir mobil uygulamayı da içeriyor. Dünyada bir ilk olan iç alan içeriyor. Dünyada bir ilk olan iç alan navigasyon sistemi ile fuar ziyaretçileri aradıklarımı katılımcıları çok daha rahat bulacaklar.
MAKSDER ile olan işbirliğinizin fuara etkileri hakkında neler söylersiniz?
Fuar kapanışından bir sonraki fuara kadar MAKSDER ile düzenli toplantılarımız oluyor. Hedef kitleyi tanıma ve belirleme, doğru tanıtım kanallarını tespit etme ve genel olarak sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırma noktasında MAKSDER yönetiminin yönlendirmeleri çok değerli. MAKSDER’in fuarımızı desteklemesi, üyelerinin fuarda yer almaları da başlı başına fuara değer katıyor, yurtiçi ve yurtdışında fuarın itibarını güçlendiriyor.
Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarlarımıza destek veren tüm katılımcılarımıza, işbirlikleri ve fuarımıza değer katan MAKSDER ve AİMSAD derneklerine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gelecek fuarlarda bu beraberliği koruyarak fuarlarımızın daha da güçlenmesi, dolayısıyla firmalarımıza ve ülke ekonomisine daha büyük katkı yapmasını sağlamak için hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
 
Son olarak, düzenlediğiniz fuarlar, ülkemiz iş dünyasının önemli noktalara taşıyor ve dünyadaki yerini sağlamlaştırıyor. Bu katkının arttırılması konusunda ne gibi çalışmalarınız var?
İlk olarak fuar sonuçlarının derinlemesine değerlendirilmesi ile çalışmalarımıza başlıyoruz. Büyümeye, gelişime açık noktaları tespit edip hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Büyümeye, gelişime açık noktaları tespit edip hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. 43 ülkeden faaliyet yürüten Reed Exhibitions ağını kullanarak yurtdışındaki pazarlama çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz.
Ülkemiz iş dünyasına katkımızı arttırmak için Reed Tüyap olarak Targeted Attendee Program (TAP) üzerine daha çok yoğunlaşacağız. Hedefli ziyareti programının işleyişi özetle şöyle: Katılımcılarımızın fuarda görmek istedikleri firmaları belirliyoruz ve onların bir sonraki fuarı ziyaret edil iş bağlantıları kurmalarını sağlıyoruz. Bu sayede alım gücü yüksek ziyaretçileri fuarda ağırlayıp katılımcılarımızın yatırım getirilerini yükseltmeyi hedefliyoruz.
MAKSDER, Intermob’da Tasarımı Vurgulayacak
Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), her yıl olduğu gibi bu yıl da 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Intermob 2017 fuarında yerini alıyor. Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrasya Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret platformu olan fuara MAKSDER üyeleri ve Yönetim Kurulu katılım sağlayacak.
30 ülkeden 900’e yakın firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 14 salonda gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye ahşap ve mobilya yan sanayisinin yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir rol üstleniyor.
Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) ve REED TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen Intermob, bu yıl 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Son teknoloji kullanılarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlerin yer alacağı global bir buluşma noktası olması hedeflenen fuara, 70 binin üzerinde sektör profesyonelinin katılması bekleniyor. 30 ülkeden 900’e yakın firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 14 salonda gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye ahşap ve mobilya yan sanayisinin yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir rol üstleniyor. 2009 yılından bu yana MAKSDER’in de destekleriyle gerçekleştirilen Intermob Fuarı, verimlilik açısından her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Mobilya aksesuarları sektörünün ancak tasarımla ve katma değerli ürünlerle büyüyeceğini belirten MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar, fuarla ilgili şöyle konuşuyor: “Intermob, sektörümüzün gelişmesini sağlamamız ve dünyadaki yerini görmemiz açısından büyük önem taşıyor. Biz MAKSDER olarak sektörümüzün ancak Ar-Ge çalışmalarıyla ve tasarımla dünyada hak ettiği konuma gelebileceğine inanıyoruz. Ayrıca her platformda sürdürülebilir yaklaşımları kurum kültürüne entegre etmenin, sürdürülebilir ürünler tasarlamanın ve elbette yeni çağın pazarlama yaklaşımlarıyla başarıyı sürekli kılmanın önemini anlatıyoruz. Düzenlediğimiz tasarım yarışmaları ve çeşitli etkinlik katılımlarımızla da bu söylemi destekliyoruz. Bu konuları ön plana çıkarabilmemiz ve altını çizebilmemiz için Intermob çok önemli bir fuar.”
Ödüle layık görülen tasarımlar, 14-18 Ekim tarihleri boyunca fuar alanında sergilenecek. Yarışmada ödül alan ürünleri fuara taşıyacak olan MAKSDER, böylelikle hem genç tasarımcıların önünü açmış olacak hem de katılımcı ve ziyaretçilere tasarım yaklaşımının önemini bir kez daha vurgulayacak.
 
MAKSDER ödüllü tasarımları sergileyecek MAKSDER ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) iş birliği ile MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü proje öğrencileri arasında düzenlenen tasarım yarışmasının sonuçları, geçtiğimiz Haziran ayından açıklanmıştı. Sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmanın kazananlarına ödülleri MAKSDER tarafından 13 Haziran tarihinde, MSGSÜ’de teslim edildi. Ödüle layık görülen bu tasarımlar, 14-18 Ekim tarihleri boyunca fuar alanında sergilenecek. Yarışmada ödül alan ürünleri fuara taşıyacak olan MAKSDER, böylelikle hem genç tasarımcıların önünü açmış olacak hem de katılımcı ve ziyaretçilere tasarım yaklaşımının önemini bir kez daha vurgulayacak. 80 tasarım arasından yapılan seçimde birinciye 2.000 TL, ikinciye 1.000 TL ve üçüncüye ise 500 TL ödül verildi. 5 kişiye mansiyon ödülü verilen yarışmanın amacı üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve tasarım öğrencilerini sektörle tanıştırmaktı. Konusu, bir kullanım çevresi için özgün kapı/pencere kolu veya benzeri mobilya kapaklarının tutma kolu tasarlanması olan yarışmada birincilik ödülü, tasarladığı kapı koluyla Enes Gündoğdu’nun oldu. Dolap kapağı kulpu tasarımıyla ikincilik ödülünün sahibi Pelin Sezgin olurken, yine kapı kolu tasarımıyla Büşra Ulu üçüncülüğü kazandı. Ayşegül Dede, Sevde Gülenç, Hülya Hanlı, Umurcan Mengüç ve Bartu Mesireci ise tasarımlarıyla mansiyon ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın seçici kurulunda MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar, Prof. Dr. Süha Erda, Doç. Dr. Ahmet Zeki Turan ve Arş. Gör. Ahmet Çetin Eyüp yer aldı. Kazanan öğrencilere ödülleri verilmeden önce kısa bir konuşma yapan MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar, “Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle bu ortamda olma fırsatını yarattıkları için değerli hocalarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Seçim yapmakta zorlandığımız çok güzel çalışmalarla karşılaştık. Ödül alan arkadaşların hepsinin ellerine sağlık; başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Intermob 2017’de Mobilya Endüstrisinin Yenilikleri Sergilendi
Ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin bir araya geldiği Intermob ve Ağaç İşleme Makinesi Fuarları, bu yıl bir rekora daha imza atarak 101 ülkeden 74.889 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu. REED TÜYAP tarafından Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar, katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı.
 
2017 yılının Haziran ayında düzenlediği tasarım yarışmasında ödül alan öğrencilerin ürünlerini fuarda sergileyen MAKSDER, böylelikle fuar katılımcılarının ve ziyaretçilerin Türkiye’nin genç yeteneklerini keşfetmesine de zemin hazırlamış oldu. Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten Intermob ve Ağaç İşleme Makinesi Fuarları, 2018 yılında, 13-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her biri kullanıcı odaklı, geleceğe dair fikirler veren, bir sorunu çözen ve aynı zamanda estetik tasarımlar sunan parlak gençler, Türkiye’nin tasarım geleceği için umut vaat ediyorlar ve dünya ile rekabet edebilecek fikirleri ortaya koymaya devam ediyorlar.
 
Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrasya’daki en büyük buluşma platformu olan Intermob, 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 34 ülkeden 842 firma ve firma temsilciliğini 120.000 metrekare kapalı alanda buluşturan fuar, sektör katılımcılarından tam not aldı. Son teknoloji kullanarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapan fuarın açılışında; sektör profesyonellerinin yanı sıra katılımcı firmalar da yer aldı. Mobilya endüstrisinin tüm yeniliklerini eş zamanlı olarak bir araya getiren fuar, toplamda 74.889 ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışından da yoğun ilgi gören fuarda; 34 ülkeden gelen katılımcılar, ürünlerini 5 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrasya Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret platformu olan fuara MAKSDER üyeleri ve Yönetim Kurulu da katılım sağladı. MAKSDER Ödüllü Tasarımları Sergiledi 2009 yılından bu yana MAKSDER’in de destekleriyle gerçekleştirilen Intermob Fuarı, verimlilik açısından her geçen yıl büyümeye devam ediyor. MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar, mobilya aksesuarları sektörünün ancak tasarımla ve katma değerli ürünlerle büyüyeceğini belirtiyor. Tasarıma ve genç tasarımcılara verdiği değerle dikkat çeken MAKSDER, her sene düzenlediği Mobilya Aksesuarları Tasarım Yarışmalarını da sürdürüyor. 2017 yılının Haziran ayında düzenlediği tasarım yarışmasında ödül alan öğrencilerin ürünlerini fuarda sergileyen MAKSDER, böylelikle fuar katılımcılarının ve ziyaretçilerin Türkiye’nin genç yeteneklerini keşfetmesine de zemin hazırlamış oldu. MAKSDER ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) iş birliği ile MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü proje öğrencileri arasında düzenlenen tasarım yarışmasının sonuçları, geçtiğimiz Haziran ayında açıklanmıştı. Sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmanın kazananlarına ödülleri MAKSDER tarafından 13 Haziran tarihinde, MSGSÜ’de teslim edilmişti. Gençlerden Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar Şair Louis Aragon, “Hayal gücün sevgili dostum, senin hayalinin alamayacağı kadar değerli” demişti. Modacı Giorgio Armani ise “Ben gerçek insanlar için tasarım yaparım. Her zaman tüketicilerimizi düşünürüm. Kullanılabilir olmayan giysiler ya da aksesuarlar yaratmak marifet değildir” dedi. “Bir tasarım ancak biri onu kullandığı zaman bitmiş demektir” sözü Video Oyunu Tasarımcısı Brenda Laurel’a ait. Grafik Tasarımcı Ivan Chermayeff ise, “Tasarım insanlara yöneliktir. Tasarım yapmak insanların kimliğini belirleyerek ve en yeni çözümü gerçekleştirerek insan sorunlarını çözmektir” diye konuşmuştu. İşte MAKSDER’in düzenlediği tasarım yarışmasında ödül kazanan genç tasarımcıların da ileride bu türden sözlerini duymamız mümkün olacak. Her biri kullanıcı odaklı, geleceğe dair fikirler veren, bir sorunu çözen ve aynı zamanda estetik tasarımlar sunan parlak gençler, Türkiye’nin tasarım geleceği için umut vaat ediyorlar ve dünya ile rekabet edebilecek fikirleri ortaya koymaya devam ediyorlar. 1. Enes Gündoğdu Kapı Kolu Enes Gündoğdu’nun özellikle Romatoid hastalarını düşünerek tasarladığını söylediği ürünü, iki elinizin de dolu olduğu anlarda kapıyı daha kolay açabilmek için tutma bölümünün bastırılarak açılmasını sağlıyor. Yukarı doğru dönerek açılma seçeneği sayesinde çocukların zıplayarak açabilmesini de sağlıyor. Kendi ekseninde çevrilerek kilitlenebiliyor. Kilitli olduğunu gösterebilmek için kırmızı ışık göstergeci var. Enes Gündoğdu, mezun olduktan sonra ulaşım araçları alanında ilerlemeyi istiyor. 2. Pelin Sezgin Dolap Kapağı Kulpu Dolap kapağı kulpuyla 2. olan Pelin Sezgin, “Kullanıcı deneyiminden yola çıktım” diyor. Zevke ve mobilyanın rengine göre değişebilen kapak kulpunun yüzeyine mıknatıs ile yapışabilen, farklı seçeneklerdeki renk aparatı, kullanıcıya kişiselleştirme olanağı sunuyor. Yüzeyden ayrılıp son konumdan kilitlenen askı aparatı mevcut. Gece parlayan neon yapıya sahip renk çubuğu skalası bulunuyor. Giysileri ütüsünü bozmadan bir yerlere asma isteğimize karşılık, yüzeyden açılan ufak bir aparat ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Öğrenciliği süresince yurtta kalan Pelin Sezgin, “Yurt odasındaki kişisel dolabım küçük olduğu için, ütülediğim bir şeyi yerine koyduğum vakit kırışıyordu, ben de daha çok dolap kapaklarına asıyordum ama bu defa da çarpıyorlardı. Bunlardan yola çıktım” diyor. Ürünün üzerinde bulunan mıknatıslı parçası sayesinde kullanılmadığı zaman ürünle bütünleşip kulp görevini devam ettiriyor. Ürün üzerinde bulunan ve karanlıkta parlayan LED şerit sayesinde gece olduğunda yol gösterici ya da dolabın yerini bulmaya yardımcı görev de üstleniyor. 3. Büşra Ulu: Touch (Kapı Kolu) Tasarımında estetik bir yaklaşımla çalıştığını dile getiren Büşra Ulu da yine gelecek vaat eden genç tasarımcılarımızdan biri. Ürününün özelliklerine gelirsek; ahşap kavrama yüzeyi şık bir görünüm sunuyor ve kavrayana kullanım kolaylığı sağlıyor. Salonlar ve oturma grupları hedef alınmış. Pelin Sezgin, gelecekte de mobilya ve beyaz eşya alanında ilerlemeyi hedefliyor Mansiyon - Sevde Gülenç Hands Free Bu ürün ellerini kullanamayan veya elleri dolu kişilerin kapıyı kolaylıkla açmasını sağlamak için tasarlanmış. Ürünün ortasındaki boşluğa dirsek yerleştiriliyor ve aşağı doğru kuvvet uygulanarak kapı zorlanmadan açılıyor. Kapı kolunun formu, dirseğe destek sağlıyor. Bu sayede kapı rahatça çekilip itilebiliyor. Aynı zamanda elin ergonomik yapısına uygun olarak tasarlandığından sadece elle de kullanılmaya uygun. Mansiyon- Ayşegül Dede Kullandığımız ürünün açma ve kapama eyleminin yanında kilitleme özelliğini de ekleyerek ürün üzerinde bütünlük oluşturması ve ürünün ergonomik özelliğiyle rahat bir şekilde kavranması sağlanmış. Ürün üzerinde bulunan yeşil ve kırmızı renklerin kullanıcı tarafından görsel olarak algılanması hedeflenmiş. İç mekânda kullanıma uygun olarak tasarlanmış. Mansiyon - Uğur Mengüç Orbit Orbit, genel olarak otellerde kullanılan kart okuma sistemi ve hizmet askılıklarının tek bir gövdede birleşmiş hali. Kullanıcıya hizmet askılıklarından daha pratik kullanım sunmasının yanı sıra kâğıt kullanımında tasarruf sağlayacak çevre dostu ve tasarımı gece aydınlatması ile hoş bir görünüme sahip. Mansiyon - Bartu Mesirci Kapı Kolu Minimal bir anlayış esas alınarak tasarlanmış el ve bilek ergonomisine uygun, sadeliği ve işlevselliği hedef almış bir kapı kolu tasarımı. Mansiyon - Hülya Hanlı Unique Unique iç mekân kapıları için tasarlanmış bir metal kapı kolu tasarımı. Fonksiyonel ve farklı kullanım alternatifi oluşturmak amacıyla tasarlanmış. Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten Intermob ve Ağaç İşleme Makinesi Fuarları, 2018 yılında, 13-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ağaç İşleme Makineleri Fuarı 14 Ekim'de İstanbul'da Başlayacak
Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri ile ambalaj sektörünün merakla beklediği Ağaç İşleme Makineleri Fuarı, 14-18 Ekim tarihleri arasında Avrasya coğrafyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Avrasya bölgesinin en büyük ihtisas fuarlarından biri olarak gösterilen Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı 14-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. 30’uncu kez kapılarını ziyaretçilere ve katılımcılara açmaya hazırlanan fuar, yine birçok ülkeden misafirlerini ağırlayacak. Fuarda en son teknolojilerle donatılmış ürünlerin sergileneceğini kaydeden Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, fuarın çok verimli geçmesini beklediklerini belirtti. Erol, “İhtisas fuarı olmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu fuarın ve gelen ziyaretçinin daha nitelikli olması için çalışıyoruz. Devletimizin bazı ekstra destekleri var onları da sektörümüze sunacağız. İmalatçı ve ithalatçı arkadaşlarımız aylardır fuara yoğun bir şekilde hazırlanıyorlar. İmalatçı arkadaşlarımız özellikle endüstri, verimlilik ve 4.0’a uygun yeni makinelerini ilk kez fuarda sergileyecek. İthalatçılar da mevcut en son teknolojileri fuarda gösterecekler. Almanya’dan sonra şu anda Avrupa’nın İtalya ile beraber ikinciliğe oynayan en önemli fuarıyız“ dedi.
 
Fuarın sloganı :” İhracat”
Bu yılki fuar ana temasının ihracat olacağını kaydeden Mustafa Erol,  sektördeki ciddi orandaki ihracat artışına dikkat çekti. İthalatta düşüşün yaşandığının altını çizen Erol, yıl sonunda ihracat rakamının iki katına çıkmasını beklediklerini ifade etti. Erol “Şu anda sektör olarak yüzde 30’luk bir ihracat artışı yaşıyoruz. Bu artış bizim sektörümüzde çok büyük bir oran. Devletimizin arzuladığı, sektörümüzün görmek istediği verilere ulaştık. Bu da demek ki Türkiye’de artık her türlü ürün üretiliyor ve hem yerli imalatçılar, hem de yabancı müşteriler makinalarımızı ve yan sanayilerimizi tercih ediyor. İhracatımızı daha da arttırmak için her türlü çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.
 
Mustafa Erol: “10 bin yurtdışı ziyaretçi bekliyoruz”
Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nın geçen yıla kıyasla daha da hareketli geçeceğini beklediklerini söyleyen Erol, özellikle yurtdışı ziyaretçilerine dikkat çekti. Erol, 10 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklediklerini ifade etti. Erol, “ülkemizin ekonomisinin bu seneki iyi gidişatından dolayı güzel bir fuar geçireceğimizi düşünüyorum. Hem yurtiçi hem yurt dışından yaklaşık yüzde 30 büyüme ile ziyaretçi rekoru kıracağız. Yurt dışından ciddi alım
heyetleri gelecek. Bununla da ilgili TÜYAP’la beraber ortak organizasyonlarımız olacak. Hiç çalışmadığımız ülkelerden ciddi katılımlar bekliyoruz. Her kıtada çalıştık, 5 kıtadan da ziyaretçi bekliyoruz. Fuarımız yurtdışına dönük bir fuar olmaya doğru gidiyor. Yurt içinde ziyaretçimiz çok ama yurt dışından 10 bin tane şahsi firmayı buraya getirebilmek Türkiye’de belli başlı fuarların yapabileceği bir kabiliyet. Bunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.
30 yıldır istikrarlı bir biçimde büyüyen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nın son iki yıldır AİMSAD işbirliğinde yapılarak daha da güçlendiğini dile getiren Erol, mobilya yan sanayinin uluslararası pazarlara açılan kapısı olan fuar ile yaratılan sektörel güç birliği sayesinde yine ses getirecek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.
Ahşap ve mobilya yan sanayisinin tüm bileşenleri Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob Fuar'ı için hazırlıklara devam ediyor
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob Fuarı Avrasya Bölgesi’nin en büyük buluşma organizasyonu olarak kabul ediliyor. 14 – 18 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek fuar, 70 binin üzerinde sektör oyuncusunu aynı çatı altında toplayacak.

REED TÜYAP tarafından bu yıl 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilecek fuara teknoloji damgasını vuracak. İnovatif ve teknolojik ürünlerin sergileneceği fuar 14  - 18 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilere kapısını açacak.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar yurt dışından da alım heyetleri ve sektör temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ahşap ve mobilya yan sanayisinin yeni pazarlara ve büyümesi noktasında köprü rol üstlenen fuar bu yıl da bu misyonu üstlenecek. Geçtiğimiz yıl toplamda 71 bin 581 ziyaretçiyi ağırlayan fuarı, 7 bin 698 yabancı katılımcı ziyaret etti. Fuarda Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İran, İsrail, İsveç, İtalya, Hollanda, Slovenya, İspanya, Tayvan, Türkiye, İsviçre, Ukrayna, İngiltere, Amerika, Bulgaristan, Güney Kore, Rusya, Finlandiya, Polonya, Portekiz, ve Kanada'dan gelen katılımcılar, 
ürünlerini 5 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu.
Mobilya işleme makineleri gelişiyor, ahşap sektörünün yıldızı parlıyor
Türkiye ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü hızla ve emin adımlarla gelişimine devam ediyor. Bu gelişimden en çok mobilya sektörü olumlu yönde etkileniyor.
 
1980’li yılların başında bir sanayi haline gelen ağaç işleme makineleri sektörü, günümüze kadar ciddi bir mesafe kat etti. Teknolojiyle tecrübeyi harmanlayan sektör her geçen gün büyümeye devam ediyor. İç pazarda mobilya sektörünün tüm ihtiyaçlarına hızlı cevap veren ağaç işleme makineleri sektörü artık günümüzde tüm dünyaya makine satar pozisyona geldi.  1980’li yıllarda mobilyanın kilometretaşı olarak kabul edilen MDF’nin sektöre girişiyle Türkiye’deki mobilya pazarında ciddi bir değişim yaşandı. 2000’li yıllarda ise pahası yüksek, katma değeri olan ürünler artık Türkiye pazarında boy göstermeye başladı. Aynı dönemde uluslar arası imalatçı firmalar da üretim lokasyonunu Türkiye olarak belirledi.
 
 
Bugün gelinen nokta itibarıyla inovasyon ve teknoloji dikkat çekiyor. Ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörünün Türk makine sektörüne olan katkısının her geçen yıl artığını söyleyen Ağaç İşleme Makinesi-İntermob Fuarları Proje Grup Başkanı Ediz Tok, 2016 yılı itibariyle sektörün yaklaşık büyüklüğünün 180 milyon $ olduğunun altını çizdi.
 
Bugün sektörün rakamlarına yakından baktığımızda gelişen teknolojisi ve artan üretim hacmiyle dikkat çeken sektör, ihracat rakamlarıyla ön plana çıkıyor. Sektörün 2023 hedefinin üretim olarak 300 milyon dolar, ihracatının ise 150 milyon dolar olarak belirlendiğini söyleyen Tok, yaşanan gelişimi görebilmek için sektörün son 15 yılda gerçekleştirdiği üretim, ihracat ve ithalat rakamlarına bakıp incelemenin yeterli olacağını belirtti
 
Türkiye global ahşap sektönün gelişimi için önemli bir ülke
Ağaç İşleme Makinesi-İntermob Fuarları Proje Grup Başkanı Ediz Tok konuşmasını şöyle sürdürdü;  Dünya geneline bakıldığında sektörün geçmiş yıllarda ihracatı 6,8 milyar dolara ulaşmış durumda. Sektörün yükünü de ilk sırada Almanya, İtalya ve Çin üstlenmiş durumda. Bu ülkeler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60’ına imza atıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye ise 2016 yılında 70 milyon dolar ile dünya genelinde 14. sırada yer aldı ve toplam ihracatın yüzde 1’ini gerçekleştirdi. Öte yandan Türkiye en çok Cezayir, İran, Irak ve Bulgaristan’a ihracat yaptı. Öte yandan Fuarlarımız her zaman, katılımcıların ve ziyaretçilerin beklediği bir platform olmayı başardı. Sektörün bilirkişilerinin konuştuğu ve sektörün tüm ihtiyaçlarını çözüm sunacak yeniliklerin yer aldığı bu platform, tüm endüstrinin bir araya geldiği, sektörle ilgili her türlü gelişmenin masaya yatırıldığı önemli bir buluşma noktası.” dedi.
Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında gösterilen ahşap sektörü 
Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında gösterilen ahşap sektörü her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Ağaç işleme makine ve yan sanayi sektörüne hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarında rağbet gün geçtikçe artmaktadır.
 
Ülkemizin birçok bölgesinde ağaç işleme makineleri sektörü faaliyet gösteriyor. Ülkemizde 150 civarında üretim yapılan tesis olduğu bilinmektedir. Marmara ve Ege Bölgesi başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesinde de üretim tesisleri sadece yurtiçine değil yurtdışına da satış yapmaktadır. Bu imalatçılar genellikle ileri teknoloji kullanımı gerektirmeyen basit makineler üretmektedirler.
Teknolojik makineler ise şu an için ithalat yoluyla ülkemize giriyor.
Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi ağaç işleme makine ve yan sanayi sektörünü de harekete geçirmiştir. Ağaç işleme makineleri ve bu proseste kullanılan yazılım ve otomasyon sistemi gün geçtikçe kullanıcı dostu olmuştur. Sektörün içinde yer alan talaş toplama ve emme sistemleri, kompresörler, kesici takım ve takım tutucular, takım bileme makinaları, boya ham maddeleri, ahşap boya sistemleri ve benzeri her türlü kimyasal maddeler; zımpara, dolgu, fırça ve türevi destekleyici ürünler; hatta ve hatta orman endüstrisinde kullanılan iş makinaları ve testereler gibi tüm diğer makine ekipmanlar da son teknolojiyle donanmaya devam ediyor. Buradaki artış ve değişim  hedeflenen sanayici ve iş adamlarının da dikkatini çekmiş durumda. Ağaç işleme makine ve yan sanayi sektörüne yatırım her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir.
Türkiye genelinde 500 sektör temsilcisinin olduğu bilinen Ağaç işleme makine ve yan sanayi sektörü yapılan altyapı çalışmalarıyla birlikte dünya standartlarında üretim yapmak için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye’de birçok sektörü prestijli organizasyonlarla tek çatı altında toplayan TÜYAP ihtisas fuarlarıyla Türkiye’nin sanayideki gücünü tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. 
  
Hızlı ve kendimizden emin bir şekilde yol kat etmek istiyoruz. Biz dışlayıcı değil, kapsayıcı bir fuar firması olmak istiyoruz. Sektördeki her firma bizim için eşit derece değerlidir. TÜYAP herhangi bir dernek değil; kalite ve güvenlik unsurlarına önem veren uluslararası çapta, etkin ve dinamik bir kuruluştur.
 
 İhtisas fuarları, düzenlenen ülkedeki sanayi reformlarını ve yatırımlarını gözler önüne seren en belirgin organizasyonlar arasında gösteriliyor. Türk markasının doğmasına ve global pazardan hak edilen payın alınmasına vesile olacak pioneerler olacağına işaret eden yetkililer, bununla birlikte, birçok imalat sanayi derneğinin ve dolayısıyla hatırı sayılır sayıda sektörün yer almasının, sektörlerin münferit sorunlarına özel olarak eğilinmesini engellememesi gerektiğini de belirtti ve bu açıdan kurumsal çatının çok dengeli bir şekilde yapılandırılması gerektiğini bildirdi.
 
Sektör temsilcileri bu minvaldeki organizasyonlardan son derece memnun olduklarını kaydetti.  Birbiri ile iniltili ve yakın sektörlerin bir arada çalışmasının her zaman avantaj sunduğunu n altını çizen sektör oyuncuları özellikle ağaç işleme makineleri ve yan sanayisi sektörü için endüstriyel otomasyon, akışkan gücü sistemleri ve bağlantı elemanları sektörleri ile dirsek temasında bulunulmasının faydasına olan inançlarını da paylaştı.